Haber

Polis Akademisi (2022 PMYO) başvuru tarihleri ve şartları

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları‘na (PMYO) 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 2 bin 500 öğrenci alacak. 

2022 Pekala, PMYO müracaatları ne vakit başlıyor, koşulları neler?

Adaylar, 25 Temmuz – 05 Ağustos 2022 tarihleri ortasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak müracaatlarını yapabilecekler.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokulları‘nda (PMYO) eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

2022 PMYO müracaat tarihleri ve şartları

Söz konusu alıma ait giriş şartları da belirtildi.

Alıma ait imtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları İmtihanı TYT puan tipinden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar,
şehit ve görev malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları İmtihanı TYT puan cinsinden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan yahut Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla, imtihanın yapıldığı yılın ekim ayının birinci günü prestijiyle (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi prestijiyle (01 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 – 01 Ekim 2004 tarihleri ortasında doğmuş olmak),

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa uzunluklu olmamak, vücut kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak,

e) Sıhhat durumu istikametinden, Sıhhat Kuralları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe ters mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile;

1) Taammüden işlenen bir hatadan ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı hatalardan ötürü mahkûm olmamak yahut bu hatalardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Süreksiz kayıt tarihi prestijiyle rastgele bir siyasî partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

i) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya türel bir mahzuru bulunmamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir