Haber

Meclis Başkanı’ndan ‘Darbe Komisyonu raporu’ açıklaması

ANKARA- TBMM Lideri Mustafa Şentop, resmi raporu ortaya çıkmayan 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Araştırma Komisyonu’nun raporuyla ilgili açıklama yaptı. Devrin kurul lideri Reşat Petek’in raporun Meclis Başkanlığı’na sunulduğu açıklamasını reddeden Şentop, içtüzük kararlarına uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komitesi Raporu’nun TBMM Başkanlığı’na sunulmadığını söyledi.

Meclis Lideri Mustafa Şentop tarafından mevzuya ait yapılan açıklamada şu tabirlere yer verildi:

SÜRE İÇERİSİNDE RAPOR SUNULMADI: 15 Temmuz Araştırma Komitesi çalışmalarına 4 Ekim 2016 tarihinde başlamıştır. TBMM İçtüzüğü’nün üstte yer verilen 105’inci hususu uyarınca bir aylık ek müddet almadığı için, kelam konusu Araştırma Komitesinin çalışmaları 4 Ocak 2017 tarihinde hukuken sona ermiştir. Buna rağmen anılan kurul tarafından mühleti içerisinde TBMM Başkanlığı’na bir rapor sunulmadığı üzere, 105’inci unsurda öngörüldüğü biçimde kurulunun çalışmalarını müddeti içerisinde tamamlamamasının nedenleri ve o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurul’da görüşme açılması yoluna da gidilmemiştir.

TASLAK RAPOR İLE TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNULAN RAPORUN TIPKI METİN OLMADIĞI: Bununla birlikte ismi geçen kurul tarafından hazırlandığı belirtilen ve birtakım haberler ile internet sitelerinde fotoğrafına yer verilen rapor taslağı, 12 Temmuz 2017 tarihinde komite lideri tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Lakin, Kurulun Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup birtakım üyeleri (İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Aykut Erdoğdu ve Zeynel Emre) tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan 14 Temmuz 2017 tarihli yazıyla, “kendilerine görüşlerini bildirmeleri için gönderilen taslak rapor ile TBMM Başkanlığı’na sunulan raporun birebir metin olmadığı, yapılan değişiklikler ve eklemelerin tashih niteliğinde düzeltme ve redaksiyonun çok ötesinde olduğu, bu nedenle raporda yapılan tashih ve redaksiyon dışındaki düzeltmeler ve eklemelerin rapordan çıkarılması gerektiği” iletilmiş, aksi takdirde raporun son hali üzerinde ek inceleme ve görüş bildirme imkânının kendilerine tanınması talep edilmiştir.

TÜM SÜREÇLERİ TAMAMLANMIŞ RAPOR TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNULMADI: Bunun üzerine TBMM Başkanlığı tarafından 17 Temmuz 2017 tarihli yazı ile kelam konusu kurul üyelerinin itirazlarının kıymetlendirilerek gereğinin yapılması için 14 Temmuz 2017 tarihli yazı Araştırma Komisyonu’na iletilmiştir. Devam eden süreçte, Komite üyelerinin “Komisyonda görüşülen metin” olarak üzerinde mutabakat sağladığı, İçtüzük kararlarına uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komitesi Raporu, TBMM Başkanlığı’na sunulmamıştır. Münasebetiyle, 26. Yasama Devri’nde kurulan 15 Temmuz Araştırma Kurulu tarafından içtüzükte öngörülen mühlet içerisinde tamamlanarak tıpkı yasama devrinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve kurul üyelerinin, kurulda görüşülen metin olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir rapor, öbür bir sözle TBMM İçtüzüğü kararları yeterince hukuken (resmi anlamda) Meclis Araştırması Komitesi Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır.

RESMİ SÜREÇ YAPABİLME İMKANI KALMADI: Öbür taraftan TBMM İçtüzüğü’nün 77’nci unsurunun ikinci fıkrası “Yasama periyodu başında, evvelki periyotta verilmiş yazılı soru, Meclis araştırması, genel görüşme önergeleri … kararsız sayılır” kararını içerdiğinden; 26. Yasama Dönemi’nin bitip, 24.06.2018 tarihinde yeni yasama periyodunun başlamasıyla, kelam konusu Meclis Araştırması kararsız hale gelmiştir. Öbür bir tabirle 26. Yasama Dönemi’nin tamamlanmasıyla birlikte, TBMM Genel Kurulu’nun 26 Temmuz 2016 tarihli kararına istinaden Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Teşebbüsü ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Taraflarıyla Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla açılan Meclis araştırması hakkında resmi rastgele bir süreç yapabilme imkânı kalmamıştır.

YAPILABİLECEK YENİ TÜREL BİR SÜREÇ BULUNMAMAKTADIR: Münasebetiyle içinde bulunduğumuz 27. Yasama Devri’nde TBMM İçtüzüğü’nün 77’nci unsuru uyarınca kararsız hale gelen kelam konusu Meclis araştırmasına ait olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca, 26. Yasama Dönemi’nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında, yapılabilecek yeni bir türel süreç bulunmamaktadır. Lakin kelam konusu Araştırma Komisyonu’nun faaliyetlerine ait en kıymetli bilgi kaynağını teşkil eden kurul tutanaklarına, bu kapsamda komitede yapılan tartışmalara, milletvekilleri yahut kurula davet edilen şahıslar tarafından serdedilen görüşlere internet adresi üzerinden kamuoyunun erişebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir